Home

Beste bezoeker,kat-onze-club

Hartelijk welkom op de website van onze wandelclub.

Als u wilt kennismaken met de club, kijk dan even bij Onze club. U vindt er informatie over het ontstaan  van de Bavostappers en de betekenis van ons logo.
Heeft u een vraag of opmerking, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

 

–  BERICHTEN VAN DE CLUB  –

Akkoordverklaringen tot lidmaatschap van Wandelclub De Bavostappers

In het vorige krantje werd je geïnformeerd over de afspraken en verplichtingen i.v.m. de nieuwe privacywetgeving. Aansluitend daarbij werd je gevraagd je akkoord te verklaren met de ‘Algemene voorwaarden tot lidmaatschap van Wandelclub De Bavostappers Zittaart vzw.’

Ongeveer 140 leden zijn hier al op ingegaan. We zouden graag met aandrang nog eens willen vragen dat iedereen ons deze akkoordverklaring bezorgt, ofwel via het strookje dat je op p 3 van ons wandelkrantje (okt-nov-dec) vindt ofwel via onze website hier (ga naar: ‘Algemene voorwaarden tot lidmaatschap van Wandelclub De Bavostappers Zittaart vzw’ onder de rubriek ‘lidmaatschap’)

De privacyverklaring kan je nalezen onder onze rubriek ‘nog dit’.

Enkel na akkoord van al onze leden zijn wij volledig in orde met deze nieuwe wetgeving.

Alvast bedankt voor je medewerking.

Lidgeldvernieuwing

’t Is weer zover, het nieuwe wandelseizoen komt er alweer aan. Daarom willen wij jullie vragen om het lidgeld te vernieuwen. Een nieuwe lidkaart kost, voor jongeren tot en met 17 jaar 6 euro. Voor al de andere personen is dat 12 euro.

Betaal het lidgeld bij één van de bestuursleden. Maak hiervoor gebruik van het inschrijvingsstrookje op blz 11 van het wandelkrantje
OF

Schrijf het lidgeld over op onze bankrekening: BE58 9730 9433 7079
BAVOSTAPPERS ZITTAART
Bij ‘mededeling’ vermeld je het volgende:
Lidgeld 2019 + de namen voor wie gestort wordt.

Wandelweekend 2019
Hotel Seemöwe in Einruhr van
06/09 tot 08/09/2019

Einruhr is voor velen geen onbekende plaats in de Eifel.
In 2012 hadden we dit kleine vakwerkdorpje nabij Simmerath al eens uitgekozen voor een weekend met onze club.
Gelegen aan de oevers van de Rursee is dit een zeer aantrekkelijke plek en het indrukwekkendste gebouw is zeker hotel Seemöwe.
Op ons verblijf destijds was hoegenaamd niks aan te merken, bovendien vind je er een prachtig wandelgebied. Een reden om nog eens die kant op te trekken.

Praktisch:

Vertrek:    6 september 2019 om 9 u. aan de kerk in Meerhout-Zittaart
Terugreis: zondag 8 september om 16 u.
Kostprijs € 160,00 per persoon in een tweepersoonskamer
                 € 180,00 per persoon in een eenpersoonskamer

Wat krijg je hiervoor in de plaats?
–  Verplaatsing met de bus
–  2x overnachting
–  2x uitgebreid ontbijtbuffet
–  2x driegangendiner
–  2x lunchpakket
Inschrijving kan bij één van de bestuursleden.

Er wordt een voorschot gevraagd van 50 euro per persoon bij inschrijving.

Resterende betaling
Aan de deelnemers wordt gevraagd om het resterende bedrag, zijnde 110 euro per persoon in een tweepersoonskamer en 130 euro voor personen in een eenpersoonskamer, te betalen voor 31 mei.

We wensen alle deelnemers alvast een plezierig verblijf in Einruhr.


Ongevalsformulieren Wandelsport Vlaanderen vzw


Iedereen heeft in het verleden al een set van drie bladzijden gekregen om te gebruiken bij een ongeval. Gebeurt dit ongeval tijdens een georganiseerde wandeling, dan zal de organiserende club een dergelijk formulier invullen. Thuis ga je er dan mee naar de dokter om de laatste blz., het geneeskundig getuigschrift, te laten invullen.

Vanaf nu bestaat ook een dergelijk ongevalsformulier met een Duits of Engels geneeskundig getuigschrift. Dat is steeds handig als je in het buitenland op reis bent. De arts kan zo’n getuigschrift dan makkelijker invullen.

Wie erin geïnteresseerd is, vindt deze formulieren op deze website. Klik op ‘Verzekering‘ en download ze vervolgens bij ‘Ongevalsformulieren Wandelsport Vlaanderen vzwof vraag ernaar op één van onze tochten.
Het is niet mogelijk deze formulieren via de post te verzenden.


Het is vooral nuttig dergelijk formulier mee te hebben als je gaat wandelen, wanneer je op weg naar de wandeling of naar huis een ongeval meemaakt.

Adres- en telefoonwijzigingen

Gelieve adreswijzigingen e.d. te melden aan onze secretaris Paul Geuens.
Aan onze helpers willen we vragen om bij wijziging van het telefoonnummer dit te melden aan Dimphna Hens (tel. 0496/990697) of Carine Van Herck (014/300790)

Rekeningnummer van de club

Gelieve elke overschrijving voor de club te doen op rekeningnummer:
BE 58 9730 9433 7079