Home

Beste bezoeker,kat-onze-club

Hartelijk welkom op de website van onze wandelclub.

Als u wilt kennismaken met de club, kijk dan even bij Onze club. U vindt er informatie over het ontstaan  van de Bavostappers en de betekenis van ons logo.
Heeft u een vraag of opmerking, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

 

 

BERICHTEN VAN DE CLUB  –

Prijsverhogingen in 2020

We hadden het al wel zien aankomen. Overal stijgen de prijzen en nu verhoogt dus ook Wandelsport Vlaanderen enkele prijzen.

Het lidgeld
Het  lidgeld dat de wandelclubs per lid moeten afdragen aan de federatie, wordt verhoogd naar 12 euro.

We zien ons dus genoodzaakt om ook het lidgeld van de Bavostapper te verhogen naar 15 euro.

Vergeleken met andere sporten blijft het natuurlijk allemaal nog heel democratisch en zoals altijd is het lidgeld van de wandelclub te recupereren via het ziekenfonds. Op de Dag van de Bavostapper krijg je van ons het passende formulier.

Inschrijvingsprijs voor een wandeltocht

Ook de inschrijvingskaarten worden een beetje duurder.
Om deel te nemen aan een wandeltocht betalen leden van een wandelclub vanaf 2020 € 1,50 en niet-leden€ 2,00.
Het gaat hier om minimumprijzen.

Het zou dus kunnen dat je af en toe ook nog een hogere prijs tegenkomt, bv. ter gelegenheid van een nationale wandeltocht.

Bestelling Wandelkalender 2020

Zoals elk jaar bieden we ook nu de mogelijkheid aan onze leden om de Walking in Belgium aan een gunsttarief aan te schaffen.

Zekerheid over de prijs krijgen we pas in juli van WSVL We hopen dat het ongeveer dezelfde prijs zal zijn als vorig jaar.

Wie ten laatste op dinsdag 10 september 2019 bestelt, betaalt 6 euro, daarna betaalt iedereen 8 euro (de prijs die alle clubs aan de leden van WSVL vragen).
Bezorg het bestelformulier ten laatste op 10 september aan één van de bestuursleden als je deze kalender wil.

Om alle misverstanden te voorkomen gebeurt de betaling bij de bestelling.

Bestellen via de bank kan ook. Schrijf dan vóór 10 september 6 euro over op rekeningnummer BE58 9730 9433 7079 met de mededeling: ‘bestelling Walking in Belgium’

De levering gebeurt op de Dag van de Bavostapper of, als je dan niet aanwezig kunt zijn, samen met het eerste wandelkrantje van 2020.

Als de prijzen toch verhoogd worden, zullen we ons spijtig genoeg moeten aanpassen.

Adres- en telefoonwijzigingen

Gelieve adreswijzigingen e.d. te melden aan onze secretaris Paul Geuens. Aan onze helpers willen we vragen om bij wijziging van het telefoonnummer dit te melden aan Dimphna Hens (tel. 0496/990697) of Carine Van Herck (014/300790)

Rekeningnummer van de club

Gelieve elke overschrijving voor de club te doen op rekeningnummer:
BE 58 9730 9433 7079