Wie is verzekerd?

Wie is verzekerd?
Alle aangesloten leden met een geldige lidkaart
Wanneer is men verzekerd?

    • op weg van en naar de wandeltocht, zelfs in het buitenland (dit moeten wel I.V.V.-tochten zijn) en dit met welk vervoermiddel dan ook: te voet – per fiets – bromfiets – eigen wagen – openbaar vervoer.

Natuurlijk moet je dan wel de kortste weg volgen en dient de verplaatsing binnen een aanvaardbare tijdslimiet te gebeuren.
• tijdens de wandeltocht zelf, enkel wanneer de inschrijvingskaart correct is ingevuld en aan de startcontrole is afgeleverd
• bij elke activiteit in opdracht van de club voor de wandelsport: b.v. verkennen of uitpijlen van tochten, verplaatsing naar vergaderingen.

Wat moet je doen bij een ongeval?
1) Ongeval tijdens de verplaatsing van of naar de wandeltocht:
• Het ongeval dient vastgesteld te worden door de politie. Dit is van belang om plaats en tijdstip van het ongeval te bepalen.
• De namen en volledige adressen van eventuele getuigen noteren en opgeven.
• Formulier Wandelsport Vlaanderen (aangifteformulier lichamelijke ongevallen) volledig invullen door uzelf en de behandelende geneesheer.
• De ingevulde en ondertekende aangifte zo snel mogelijk doorgeven aan de clubsecretaris. Hij zal het verzenden naar het secretariaat van de Vlaamse Wandelfederatie.
• Alle mogelijke gegevens en inlichtingen omtrent het ongeval zo snel mogelijk doorgeven aan de clubsecretaris.

2) Ongeval tijdens een wandeltocht:
a) bij een  club aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen (WSVL)
• De organiserende club onmiddellijk op de hoogte brengen van het ongeval.
Formulier WSVL (Aangifteformulier lichamelijke ongevallen) volledig invullen door uzelf en de behandelende geneesheer.
Het is van het grootste belang hiervoor steeds het formulier van onze eigen federatie te gebruiken.
Elk nieuw lid krijgt zulk een formulier bij inschrijving.
Voortaan zullen we dit formulier ook elk jaar samen met het eerste wandelkrantje aan elk gezinshoofd bezorgen.
• Nadat de ongevalaangifte is ingevuld door het slachtoffer en de geneesheer en bevestigd werd door de organiserende club, bezorg je ze onmiddellijk aan de clubsecretaris of je stuurt ze zelf naar het secretariaat van WSVL.

b) bij een club van een andere federatie
• Het ongeval door de organiserende club laten vaststellen.
• Uw eigen ongevalaangifte WSVL dient ingevuld te worden door slachtoffer en geneesheer.
• Een ondertekend bewijs van melding vragen aan de organiserende club.
• Alle gegevens zo snel mogelijk via uw clubsecretaris aan het Secretariaat van WSVL overmaken.

c) bij een activiteit in opdracht van de club
• Zo snel mogelijk uw eigen clubbestuur (opdrachtgever) verwittigen en alle gegevens met eventuele getuigen doorgeven.
• Uw eigen clubbestuur moet de ongevalaangifte, die volledig moet ingevuld en ondertekend zijn door zowel het slachtoffer als geneesheer, verzenden naar het secretariaat WSVL.

Het is veilig om steeds een ongevalaangifte bij de hand te hebben als je op wandel bent.

Wat moet je doen nadat de ongevalaangifte bij WSVL ingediend is?

Bewaar uiteraard alle doktersbriefjes. Eenmaal genezen verklaard, ga je hiermee naar het ziekenfonds. De kwitantie die je daar krijgt, stuur je samen met al het bewijsmateriaal van de medische kosten naar de verzekering of je brengt het binnen bij de secretaris.
Wat niet door het ziekenfonds is terugbetaald, zal dan door de verzekering uitgekeerd worden.
Het is wel van belang dat je het origineel van de kwitantie opstuurt. Maak dan voor jezelf best een kopie.
Niet alleen lichamelijk letsel wordt door de verzekering terugbetaald; ook in materiële schade wordt eventueel gedeeltelijk tussengekomen.
Belangrijk om weten is echter wel dat je ook in dit geval eerst langs de huisdokter moet, ook al ben je niet gewond geraakt.

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/