6de busuitstap naar WSV Schorrestappers in Boom

22ste Aawe Kleiretocht

Zondag 24 november
De bus vertrekt om 8u in Zittaart
Vertrek in Boom om 16u
Inschrijven kan tot 10 november

Boom is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen en is de hoofdplaats van het kieskanton en het gerechtelijk kanton Boom. De gemeente ligt aan de rivier de Rupel en telt ruim 18.000 inwoners.

Vermoedelijk bestond Boom al in de Romeinse periode. Boom behoorde aanvankelijk tot de parochie Kontich, waarvan het voor 1309 werd gescheiden. Boom maakte deel uit van de bezittingen van de familie Berthout en hun jongere tak, de Heren van Grimbergen. In 1290 werd Boom, samen met Rumst, Terhagen, Willebroek, Ruisbroek en Heindonk afgescheiden van het Land van Grimbergen en verenigd in een aparte heerlijkheid, het Land van Rumst. Boom kwam samen met de rest van het Land van Rumst in handen van de geslachten van Vianden. Zo kwam het Land van Rumst in opeenvolgende periodes in verschillende handen terecht onder andere de Ligne, de Béthune, Huis Bourbon, Huis Nassau. Tot Karel van Baume in 1663 de gemeente Boom verkocht aan Joris Boschart als een afzonderlijke entiteit los van het Land van Rumst.

Omstreeks 1410 werd, naar aanleiding van de stapelkwestie tussen de havens Antwerpen en Mechelen, door Anton van Bourgondië een bolwerk opgeslagen te Boom om de Rupel en de vaart op Mechelen te controleren.

Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog lagen de Oostenrijkers in mei 1766 in de twee forten tussen Rumst en Boom om de Rupellinie tegen de Fransen te verdedigen. Boom werd tijdens de Boerenkrijg van 20 tot 27 oktober 1798 het hoofdkwartier van de “Brigands” van het land van Boom.

In 1976 bleef Boom buiten de grote fusieoperatie van de Belgische gemeenten. Hierdoor is het qua oppervlakte een van de kleinste gemeenten van de provincie Antwerpen. Boom heeft sinds de 19e eeuw een eigen ziekenhuis, maar dit is sinds 1959 juist over de gemeentegrens gevestigd (in Reet, Rumst). Sinds het begin van de 21e eeuw is er een toenemende druk op de kleinere buurgemeenten (zoals bijvoorbeeld Niel) om te fuseren met de gemeente Boom.

Bijnaam

Gedurende de Eerste Wereldoorlog verwierven de Boomenaars de bijnaam ‘hondenfretters’. Dit kwam doordat ze bij gebrek aan ander vlees, honden slachtten om te eten. Alleen werd dit hondenvlees niet in Boom gegeten, want men verkocht dit namelijk in Mechelen en Antwerpen. Er is een fietsroute, het hondefretterspad, hiernaar vernoemd.

Bezienswaardigheden

Steenbakkerijen

Boom kende al steenbakkerijen in de 14de eeuw en kalkovens in de 15de eeuw, die in de 15de en 16de eeuw tot hoge bloei kwamen ingevolge de voortdurende vraag vanuit de Antwerpse bouwwerven. Daarnaast droeg ook het graven van het Kanaal Rupel-Brussel, dat vanaf 1561 Antwerpen met het binnenland verbond, ertoe bij om van Boom het centrum te maken van de steennijverheid vanaf de tweede helft van de 16de eeuw. Aan het EMABB-museum was tot 2007 een ambachtelijke steenbakkerij in werking te zien (site Lauwers). De oude Steenbakkerij Frateur wordt volop gerestaureerd.

Kunstbrug

De kunstbrug, ook wel ‘one world’ genoemd, is een werk van Arne Quinze. Het is terug te vinden in de schorre in Boom. De brug werd voor het eerst tentoongesteld op 12 oktober 2014 aan het publiek. Vooral de kostprijs van het kunstwerk maakte veel reacties los, de bouw ervan kostte 4,6 miljoen euro. In het midden van de brug staat een ijzeren structuur van 25 meter hoog.

Afstanden: 7 – 9 – 12 – 15 – 19 – 21 en 28 km

Kostprijs: 7 Euro voor leden / 16 Euro gezinsprijs
(gezinsprijs enkel geldig met kinderen en jongeren onder 18 jaar)

In de prijs zijn begrepen:
–  verplaatsing met de bus,
–  de inschrijving zonder sticker
–  één gratis consumptie
Om alle vergissingen te vermijden, opteren we om bij inschrijving gebruik te maken van de inschrijvingsstrook (p 13 in ons clubkrantje van okt-nov-dec) met betaling (cash).

De inschrijvingsstrook kan u afgeven bij de volgende personen:
– Robert Van Hove, Diesterstraat 33/2, 3980 Tessenderlo
– Fernand Cuypers, Meidoornstraat 5, 2430 Vorst
– Rik Slegers, Ginderbuiten 126/2, 2400 Mol
– Paul Geuens, Olmensebaan 204, 2450 Meerhout
– Dymphna Hens, Moenstraat 20, 2450 Meerhout
– Jerry Van Hove, Gemeenteheidestraat 10, 2430 Laakdal
– Gerard Kees, Savelberg 86, 2490 Balen

In het uiterste geval kan men ook inschrijven per bankoverschrijving met duidelijke vermelding (zoals op het inschrijvingsstrookje) van naam personen, bedrag en vermelding van de activiteit.

Wie ingeschreven is op een busreis en niet aanwezig is, verspeelt zijn inschrijvingsgeld. Alleen bij een ‘grondige reden’ kan de inschrijving enkel gelden voor de eerstvolgende busreis.

Gelieve steeds proper schoeisel mee te nemen in de bus (een vraag van Gery Tours).
Geen dieren toegelaten op de bus.
Alvast bedankt