3de busuitstap – WC De Smokkelaars in Stekene

37ste Smokkeltochten – Memorial Leo Martens – 21ste 50 km van Stekene

Zondag 9 juni 2019
De bus vertrekt om 7u in Zittaart
Vertrek in Stekene om 17u

Inschrijven kan tot 26 mei

Stekene, de groene long van het Waasland. Natuurgebied het Gelaag, bosgebieden Baggaart, Wullenbos en een stukje Heidebos staan op het wandelmenu. ’s Middags extra sfeer door muzikale animatie. Ieder uur verloting van bierpakket.Inschrijving 50 km incl. 3 drankjes, 1 smos (kaas/hesp) en T-shirt.

Stekene is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente telt ruim 18.000 inwoners, die Stekenaarsworden genoemd.

Stekene ligt op de vroegere Romeinse heirbaan van Brugge naar Antwerpen. Daarnaast duidt de vondst van Romeinse penningen op een vroege bewoning. In 1197 vestigde de benedictijnermonnik Boudewijn van Boekel van de Gentse Sint-Pietersabdij zich in Klein-Sinaai (Stekene) als Heremiet. Zijn geloofsgemeenschap groeide in enkele jaren tijd uit en werd in 1204 tot abdij verheven. Deze Abdij van Boudelo werd in 1215 een cisterciënzer abdij.
De plaatsnaam Stekene komt het eerst in geschreven documenten voor in de 13de eeuw. Volgens professor Leopold Peeters van de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam is het 13e eeuwse dierdicht Van den vos Reynaerde geschreven door een ‘conversus’ (lekenbroeder) van de abdij van Boudelo.

In 1315 werd de Stekense vaart aangelegd tussen Gent en Hulst, dit zorgde er voor dat Stekene een bloeiende gemeente werd in het Land van Waas. Dankzij deze waterloop kon de Abdij van Boudelo de omliggende moerassen droogleggen en landbouwgronden creëren. De vaart speelde tevens een belangrijke rol bij het vervoer van turf (uit de veenmoerassen ten oosten van Hulst) en later ook vlas en producten die door de talrijke Stekense tichelbakkerijen in de buurt van het Steengelaag vervaardigd werden. Stekene kreeg hierdoor een ideale toegangsweg om zijn goederen te exporteren, de gemeente stond vooral bekend voor de export van zijn gebakken tichels.

In de 16de eeuw waren er 50 steen- en tichelbakkerijen in de regio, deze zijn echter door oorlogen in de eerste helft van de 16de eeuw en het dichtslibben van de waterweg ten onder gegaan.
Ten tijde van het Beleg van Antwerpen liet Alexander Farnese, Hertog van Parma, in 1584 om militair-strategische redenen de Parmavaart aanleggen, waardoor de Stekense Vaart vanaf Kemzeke in verbinding kwam met de Schelde in Kallo. Op die manier konden vanuit Gent zowel soldaten als oorlogsmateriaal via de vaart worden getransporteerd.

In 1774 werd in Stekene een schandpaal geïnstalleerd ter vervanging van het vorige uit hout vervaardigde middeleeuwse exemplaar dat aan het schepenhuis stond. Aan de leeuwenkop boven de schandpaal was vroeger een ijzeren ring en halsband bevestigd waaraan de veroordeelde aan de bespotting van het volk werd blootgesteld.

In mei 1968 kocht de vzw Sint-Maartensfonds in Stekene een terrein aan dat als erepark voor de Vlaamse Oostfrontstrijders (Waffen-SS) werd ingericht. In maart 1969 kwam het tot zware rellen tussen leden van Belgicistische verenigingen enerzijds en militanten van VMO en Sint-Maartensfonds anderzijds.

Het ruime dorpsplein wordt beheerst door de monumentale gotische kruiskerk en het neogotisch gemeentehuis. De belangrijkste straat, de Polenlaan, bezit een lintbebouwing met een groot aantal panden uit de 18de en de 19de eeuw. (nl.wikipedia.org/wiki/Stekene)

De schandpaal in Stekene

Steengelaag is een gevarieerd natuurgebied, met een verleden van kleiontginning, vlakbij het centrum van Stekene. (www.natuurpunt.be/natuurgebied/steengelaag)

Het Wullebos

Het Wullebos is één van de bossen op de stuifzandrug Maldegem – Stekene.  Het bos is 69 ha groot, maar werd door de aanleg van de E34 doormidden gesneden.  Een ‘wulle’ is een ransuil, die je ook vandaag nog in dit naaldbos terugvindt. (www.toerismewaasland.be/nl/het-wullebos)


De Baggaart is een bosgebied van ongeveer 250 ha, dat ooit door de paters van de Boudelo-abdij werd aangelegd met als bedoeling een drainagesysteem te creëren om de moerassen droog te leggen en deze te kunnen bewerken als landbouwgrond. Als bosgebied is het nog een waardevol geheel, maar de natuurlijke waarde is beïnvloed door de aanleg van een waterwinningsgebied. (www.routeyou.com/nl-be/location/view/47418672/de-baggaart)

Het Heidebos herbergt een unieke fauna en flora die je eerder in de Kempen verwacht. Naast de struikhei kunnen vogelkenners misschien wel een nachtzwaluw of boompieper spotten. Het Heidebos is een natuurgebied van bijna 300 hectare, dat ooit deel uitmaakte van een grote aaneengesloten bosgordel op de stuifzandrug van Maldegem tot Stekene. (www.effenweg.be/het-heidebos/)

Afstanden: 6–12–17–23–30–42–50 km

Inschrijven: tot 26 mei 2019 

Kostprijs:
7 Euro voor leden / 16 Euro gezinsprijs
(gezinsprijs enkel geldig met kinderen en jongeren onder 18 jaar)

In de prijs zijn begrepen:
 –  verplaatsing met de bus,
 –  de inschrijving zonder sticker
 –  één gratis consumptie

Om alle vergissingen te vermijden, opteren we om bij inschrijving gebruik te maken van de inschrijvingsstrook (p 11 in ons clubkrantje van april-mei-juni) met betaling (cash).

De inschrijvingsstrook kan u afgeven bij de volgende personen:
– Robert Van Hove, Diesterstraat 33/2, 3980 Tessenderlo
– Fernand Cuypers, Meidoornstraat 5, 2430 Vorst
– Rik Slegers, Ginderbuiten 126/2, 2400 Mol
– Paul Geuens, Olmensebaan 204, 2450 Meerhout
– Dymphna Hens, Moenstraat 20, 2450 Meerhout
– Jerry Van Hove, Gemeenteheidestraat 10, 2430 Laakdal
– Gerard Kees, Savelberg 86, 2490 Balen

In het uiterste geval kan men ook inschrijven per bankoverschrijving met duidelijke vermelding (zoals op het inschrijvingsstrookje) van naam personen, bedrag en vermelding van de activiteit.

Wie ingeschreven is op een busreis en niet aanwezig is, verspeelt zijn inschrijvingsgeld. Alleen bij een ‘grondige reden’ kan de inschrijving enkel gelden voor de eerstvolgende busreis.

Gelieve steeds proper schoeisel mee te nemen in de bus (een vraag van Gery Tours).
Geen dieren toegelaten op de bus.
Alvast bedankt